آموزش اوریگامی پاکت هدیه توسط آقای فرشید سبحانی در بخش هنری برنامه سیمای خانواده شبکه اول سیما مورخ پنجشنبه 99/3/22 .