کلیپی از سخنان استاد دانشمند در مورد غریب بودن امام زمان عجل الله در میان ما .