پشت صحنه ساخت مستندهای بحران در عراق و سوریه، جذابیت‌های خاص خودش را دارد، به خصوص آنجا که ابومهدی المهندس می‌گوید از خبرنگارها می‌ترسد! رزمی چنین روایتی از تلخ و شیرین مستندسازی بحران