گنج های دل را با اشک جلا دهید، قسمتی از سخنرانی رمضانی حاج اقا پناهیان