ایران اولین "تحریم شده" نیست؛ تحریم یک مسئله تاریخی است که به سه دوره تقسیم می‌شود، قبل از جنگ جهانی دوم، بعد از جنگ جهانی دوم ، جنگ جهانی سرد( 1990 میلادی تاکنون)