جمعیت انبوه فرانسوی‌ها در ایستگاه‌های مترو بدون رعایت فاصله گذاری اجتماعی در نخستین روز از رفع محدودیت‌های رفت‌وآمد