کاشکی قدر نوکریمو میدونستم/ حق سفره ی کریمیو میدونستم/ محضر امام حسینه همه عالم/ کاشکی حرمت حریمو میدونستم/ وفا ندیدی و دیدم جفا ندیدم و دیدی / شکستم و نشکستی بریدم و نبریدی ... سینه زنی شور با نوای سید مجید بنی فاطمه هیئت ریحانه الحسین تهران ماه مبارک رمضان .