درد دل شنیدنی کاسب اهل خراسانی رضوی با لهجه دلنشین مشهدی با امام رضا(ع) در خصوص این روزهای سوت و کور مشهد مقدس و بسته شدن درب حرم مطهر رضوی را می‌شنوید.