همزمان با اعلام خبر بازشدن مساجد در شهرهای سفید موشن گرافیکی پیرامون توصیه‌های بهداشتی جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در مساجد را مشاهده می‌کنید.