این کلاغ بر اثر برخورد ماشین مرده و کلاغهای دیگر ده دقیقه در اطرافش جیغ میکشند. وقتی یک کلاغ می‌میرد، همنوعانش رفتارهای عجیب و غریبی از خودشان نشان می‌دهند. آن‌ها دور او جمع می‌شوند و با صدای بلند جیغ می‎کشند.