برای هر انسانی امکان خطا و اشتباه وجود دارد، به حقوق یکدیگر قائل باشیم، نکاتی در مورد آئین همسرداری از نگاه معصومین(ع) .