مولودی شاد سید رضا نریمانی در شب ولادت ولادت امام حسین؛ تولد تولد تولدت مبارک ای تولدِ دوباره زندگیم، دوست دارم نه که الان! از قدیم.