دوستت دارم حسین باصدای: ذبیح الله ترابی اثری مشترک از عقیق و ماوا