اگر علائم کرونا داشتیم چکار کنیم؟ دکتر مظفری فوق تخصص ریه در شهر قم پاسخ می دهد. کاری از مرکز تولید و نشر دیجیتال انقلاب اسلامی (متنا) - استان قم