طرز پخت کباب تابه ای ماهی توسط سامان گلریز در برنامه بهونه شبکه سوم سیما .