تجربه‌های جالب دکتر پیمان فروغی از بیمارستان امام رضا شهر تبریز یکی از پزشکان معالج در درمان بیماران کرونایی