مجری صدای آمریکا از استیو هنکی،استاد اقتصاد دانشگاه جانز هاپکینز، می‌پرسد رفتن ایران به لیست سیاه FATF چه تاثیری بر اقتصاد ایران دارد؟