کلیپی کوتاه از کوهپیمایی در شرایط محیطی و جوی زمستانه و صعود به قله پلنگ آبی از مسیری تازه (نمای شمالی) استان قم ۲۲ آذر ماه ۱۳۹۸ محمد زینلی پور