طرز پخت ماهی سوخاری توسط سامان گلریز در برنامه بهونه شبکه سوم سیما .