در این ویدئو جلسه استماع کنگره آمریکا درباره آمادگی برای مقابله با کرونا رو ببینید