روایتی از شخص پشت پرده فعالیت‌های تروریستی عبدالمالک ریگی ۴ اسفندماه؛ سالروز دستگیری عبدالمالک ریگی کاری از سازمان هنری‌رسانه‌ای «اوج»