کلیپ خیلی عالی به زبان اینگلیسی و زیرنویس فارسی از حاج قاسم سلیمانی