هم‌زمان با بررسی طرح اصلاح قانون بازنشستگی در پارلمان فرانسه، اعتصاب‌کنندگان و معترضان به این طرح در مقابل ساختمان پارلمان در پاریس تجمع کرده و خواستار لغو آن شده‌اند.