طرز پخت خورشت چغرتمه گیلان توسط سامان گلریز در برنامه بهونه شبکه سوم سیما .