فیلمی از هلاکت و به اسارت درآمدن مزدوران سعودی در جبهه نِهم. «یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن در تشریح جزئیات عملیات «البنیان المرصوص» در جبهه نِهم استان صنعا، تصاویری از این عملیات و هلاکت و به اسارت درآمدن نیروهای مزدور ائتلاف متجاوز سعودی پخش کرد.