قطعه تصویری ما که دلداده ی بوترابیم به سبک شعر انقلابی بهمن خونین جاویدان با نوای حاج امیر عباسی .