نماهنگ گندم با شعر و اجرای سید حمیدرضا برقعی به مناسبت ایام فاطمیه.