خاطره حاج منصورارضی در مراسم سی‌امین سالگرد آیت الله شیخ محمود تحریری