تصاویر جدید از برخورد خشونت آمیز نیروهای پلیس فرانسه با معترضان در پاریس را می بینید.