طراحی چهره سردار سلیمانی توسط خانم میرعظیم در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما .