کشفیات و صحبت‌های عجیب و قابل تامل امید دانا، فعال سیاسی زرتشتی از احتمال خربکارای نفوذی‌ها در ماجرای سقوط هواپیمای اوکراینی! واقعا برای همه سوال است تصویربردار از کجا میدانسته ۵ صبح هواپیما مورد اصابت قرار می‌گیرد که قبل از اصابت موشک به هواپیما در حال فیلمبرداریه؟لطفا برداشتتون رو از طریق ربات ارسال سوژه در بیو کانال برای ما ارسال کنید