مرتضی مشکل گشای ماسواست/ فاطمه مشکل گشای مرتضاست/ روز محشر کار ما با فاطمه است/ نقش پیشانی ما یا فاطمه ... سینه زنی واحد ایام فاطمیه با نوای سعید حدادیان هیئت محبان فاطمه زهرا سلام الله رزمندگان اسلام غرب تهران .