در مدت کوتاهی که از شهادت سردار قاسم سلیمانی می گذرد، همه مردم کشور رنگ عزا به خود گرفته، بعد از شهادت حاج قاسم همه جا حرف از اوست.