فرمانده چقدر ارباً اربا شده ای/ فرمانده چقدر مثل مولا شده ای/ ای جسم مقطع در آغوش حسین/ مانند علی اکبر لیلا شده ای ... سینه زنی شور به مناسبت شهادت سردار قاسم سلیمانی با نوای سید رضا نریمانی در هیئت فدائیان حسین(ع) اصفهان .