گزارشی از چهلمین جلسه شورای همکاری خلیج فارس: وقتی کشورهای عضو هر کدام به شکلی از موضع عربستان بر ضد ایران شانه خالی می‌کنند....