اشواق حجی" دختر جوان عراقی هیچ وقت فکر نمی کرد روزی رو در روی تروریست داعشی که زندگی اش را نابود کرده قرار بگیرد، فریاد دختر عراقی بر سر متجاوز داعشی : "زندگی‌ام را نابود کردی"