درمان میگرن به‌روش خانگی میگرن ارثی است نور،صدا،بو سردرد میگرنی حرکت .