مجموعه انیمیشن های دردونه ها در مورد روش های تربیت صحیح بچه ها، وقتی کودک غذا میخورد او را تشویق نکنید ‼️ به هیچ عنوان غذای کودک را تغییر ندهید‼️