کلیپی از به اسارت درآمدن شمار زیادی از مزدوران و دشمنان توسط انصارالله یمن...لا حول ولا قوة الا بالله.