پویانمایی روبان روایتی هنرمندانه از مقاومت کودکان یمن برای پیروزی بر جنایتکاران سعودی کاری از سازمان هنری‌رسانه‌ای «اوج»