شوخی رهبر انقلاب با حاج صادق آهنگران در شب خاطره دفاع مقدس .