زمین و زمونه گریون شلوغ یه جا تو میدون/ پیچیده میون گودال نوای یا غیاث المستغیثین/ عمو جون دستم رو رها کن عمه جونم بی قرارم ... روضه خوانی شب پنجم محرم با نوای مهدی سلحشور هیئت فاطمیون قم سال 1397.