قصه از همونجایی شروع شد که رفیق شدیم تو روضه ات/ سربند رو سر همدیگه بستیم و شدیم عبد رقیت/ خادم شدیم و چایی می ریختیم واسه بچه های هیئت/ اونایی که خون دلها واسه این روضه ها خوردن ... سینه زنی شور شب پنجم محرم با نوای سید رضا نریمانی در هیئت فدائیان حسین علیه السلام اصفهان سال 1397.