طرز تهیه دسر تابستانی توسط خانم میری در بخش هنری برنامه کاشانه مهر شبکه فارس .