جنگ روانی در فضای مجازی در حال گسترش است. فیک‌ سربازان این جنگ هستند؛ از فیک نیوزها تا اکانت‌های فیک؛ ماموریت جدیدی برای صفحات فیک تعریف شده ساخت اکانت با تصویر طلبه‌ها! در این ویدئو نشان داده‌ایم که چطور اکانت‌‎های فیک حتی بازیگران و فوتبالیست‌ها را هم به اشتباه انداخته‌اند