آموزش دوخت مانتو گشاد توسط خانم یوسفی در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما.