آموزش گل آرایی ماشین عروس توسط خانم اعتصام یزدانی در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما.