حجم این پیکر چرا کوچک شده/ هجده ساله چونان کودک شده ... روضه ایام فاطمیه با نوای سعید حدادیان در هیئت محبان فاطمه زهرا رزمندگان غرب تهران .