در سلک ما معراج رفتن پر نمی خواهد/ مومن پری بهتر ز چشم تر نمی خواهد/ با "اشک" وقتی حاجت ما را روا کردند/ گریه کن‌ات راه حلی دیگر نمی خواهد ... روضه خوانی فاطمیه 97 با نوای حاج منصور ارضی در محضرمقام معظم رهبری حسینیه امام خمینی رحمت الله .