یه دختری تومحملا ها خواب اسیری می بینه/ خواب می بینه رو صورتش اشک یتیمی میشین/ خواب می بینه که نیمه شب گم شده تو بیابونا ... روضه ایام فاطمیه با نوای سعید حدادیان در هیئت محبان فاطمه زهرا رزمندگان غرب تهران .